UWAGA RODZICE DZIECI 5 LETNICH!

27.04.2015 – Zapraszamy rodziców dzieci 5 letnich (z rocznika 2009) po odbiór informacji o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole. Nauczycielki będą czekały na państwa w salach w godzinach 17:00 – 18:00.

 ———————————————————————————————————-

UWAGA!

Listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia do przedszkola

na rok szkolny 2015/2016 zostaną wywieszone w przedszkolu

13 kwietnia 2015r o godz. 14.00. 

Nie udziela się informacji telefonicznie.

Warunkiem przyjęcia do przedszkola jest podpisanie przez rodzica/prawnego opiekuna umowy w sprawie korzystania z usług publicznego przedszkola prowadzonego przez Gminę Tarnowo Podgórne.

Umowę można podpisać w sekretariacie przedszkola w terminach:

wtorek 14.04.2015  w godzinach 7.00 – 15.00

środa 15.04.2015  w godzinach 7.00 – 15.00

czwartek 16.04.2015  w godzinach 7.00. – 15.00

piątek 17.04.2015  w godzinach 7.00 – 15.00.

Nie podpisanie umowy w wyznaczonym terminie jest równoznaczne z rezygnacją z miejsca w przedszkolu.

 ——————————————————————————————————————————

OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONKURSU PLASTYCZNEGO

„Palma Wielkanocna”

Szanowni Państwo, drogie dzieci! Z ogromną przyjemnością i satysfakcją ogłaszamy wyniki konkursu plastycznego „Palma Wielkanocna”.

Wiemy, że czekaliście z niecierpliwością. Ogółem wpłynęło 36 prac konkursowych. Mieliśmy duży problem z wybraniem tych najlepszych, ponieważ poziom prac był znakomity. Ocenie podlegała: estetyka prac, pomysł, technika.

palmy

Kategoria I – grupy dzieci 3 – letnich

I miejsce – Szymon Płoszyński

II miejsce – Antoni Majorczyk

III miejsce – Wojciech Tomikowski

Kategoria II – grupy dzieci 4 – letnich

I miejsce – Zuzanna Kosmowska

II miejsce – Aleksander Marciniak

III miejsce – Jan Janc

Kategoria III – grupy dzieci 5 – letnich

I miejsce – Piotr Żurawka

II miejsce – Maciej Kolasiński

III miejsce – Adrianna Wesoła

Gratulujemy!!!

——————————————————————————————————————————

Z okazji 25-lecia Samorządu Terytorialnego

Gmina Tarnowo Podgórne

ogłasza konkurs plastyczny pod hasłem

„Taką moją Gminę lubię, taką znam”.

Konkurs z okazji 25-lecia Samorządu Terytorialnego

——————————————————————————————————————————

KWIETNIOWE WYDARZENIA:

01.04.2015 – Poranek Wielkanocny

7.04.2015 – Wycieczka grup E oraz I do Poznania. W planie: zajęcia warsztatowe w Muzeum Rogali oraz spacer po Starym Rynku

9.04.2015 – koncert Filharmonii Pomysłów pt. „Pif-Paf City”

10.04.2015 – Spektakl teatru Frajda. Rozpoczęcie o godzinie 8:40 – dlatego tego dnia prosimy przyprowadzić dzieci do godziny 8:00

14.04.2015 – Wycieczka grup D oraz F do Poznania. W planie: zajęcia warsztatowe w Muzeum Rogali oraz spacer po Starym Rynku

15.04.2015 -koncert Pro Sinfoniki pt. „Trele-Morele, czyli Pan Świerszcz i Słowik”

22.04.2015 – Światowy Dzień Ziemi

24.04.2015 – Wyjazd dzieci z grup G i H do Teatru Animacji w Poznaniu –  prosimy przyprowadzić dzieci do godziny 7:30!

27.04.2015 – Zapraszamy rodziców dzieci 5 letnich (z rocznika 2009) po odbiór informacji o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole. Nauczycielki będą czekały na państwa w salach w godzinach 17:00 – 18:00.

——————————————————————————————————————————

Uchwała Nr V/50/2015 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie: ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postepowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Tarnowo Podgórne. 

http://bip.tarnowo-podgorne.pl/zasoby/files/rada_gminy/uchwaly/kadencja_2014_-_2018/2015/uchwala_nr_v-50-2015.pdf

uchwala_nr_v-50-2015

Terminy postępowania rekrutacyjnego do Przedszkola „Pod Wesołą Chmurką” w Tarnowie Podgórnym na rok szkolny 2015/2016

1. Od 2 marca – 6 marca 2015 r. – pobranie i złożenie Deklaracji kontynuacji uczęszczania dziecka do przedszkola (tylko dla dzieci uczęszczających już do danego przedszkola).

2. Od 16 marca – 3 kwietnia 2015 r. – wydawanie i przyjmowanie wypełnionych Kart Zgłoszenia Dziecka (wniosków), wraz z wymaganymi dokumentami.

3. 7 kwietnia – 8 kwietnia 2015 r. – powołanie Komisji Rekrutacyjnej

a) zakwalifikowanie do przedszkola dzieci na podstawie kryteriów ministerialnych / I etap rekrutacji /. W przypadku gdy przedszkole po I etapie rekrutacji nadal dysponuje wolnymi miejscami komisja przystępuje do II etapu rekrutacji, b) kwalifikowanie dzieci do przedszkola na podstawie kryteriów gminnych .

4. 13 kwietnia 2015 r. – wywieszenie informacji o dzieciach zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przedszkola.

5. 14 kwietnia – 17 kwietnia 2015 r. – podpisywanie umów w sprawie korzystania z usług publicznego przedszkola.

6. 20 kwietnia 2015 r. – wywieszenie informacji o dzieciach przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola. W przypadku gdy po postępowaniu rekrutacyjnym przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami ogłasza się rekrutację uzupełniającą.

7. 18 maja – 29 maja 2015 r – wydawanie i przyjmowanie wniosków, wraz z wymaganymi dokumentami.

8. 15 czerwca 2015 r – wywieszenie informacji o dzieciach przyjętych i nieprzyjętych w rekrutacji uzupełniającej.

 Zarządzenie Nr 3/2015 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 13 stycznia 2015 r.

w sprawie: organizacji dyżurów wakacyjnych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Tarnowo Podgórne

CCF20150116_00002 CCF20150116_00001