Uchwała Nr V/50/2015 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie: ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postepowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Tarnowo Podgórne. 

http://bip.tarnowo-podgorne.pl/zasoby/files/rada_gminy/uchwaly/kadencja_2014_-_2018/2015/uchwala_nr_v-50-2015.pdf

uchwala_nr_v-50-2015

Terminy postępowania rekrutacyjnego do Przedszkola „Pod Wesołą Chmurką” w Tarnowie Podgórnym na rok szkolny 2015/2016

1. Od 2 marca – 6 marca 2015 r. – pobranie i złożenie Deklaracji kontynuacji uczęszczania dziecka do przedszkola (tylko dla dzieci uczęszczających już do danego przedszkola).

2. Od 16 marca – 3 kwietnia 2015 r. – wydawanie i przyjmowanie wypełnionych Kart Zgłoszenia Dziecka (wniosków), wraz z wymaganymi dokumentami.

3. 7 kwietnia – 8 kwietnia 2015 r. – powołanie Komisji Rekrutacyjnej

a) zakwalifikowanie do przedszkola dzieci na podstawie kryteriów ministerialnych / I etap rekrutacji /. W przypadku gdy przedszkole po I etapie rekrutacji nadal dysponuje wolnymi miejscami komisja przystępuje do II etapu rekrutacji, b) kwalifikowanie dzieci do przedszkola na podstawie kryteriów gminnych .

4. 13 kwietnia 2015 r. – wywieszenie informacji o dzieciach zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przedszkola.

5. 14 kwietnia – 17 kwietnia 2015 r. – podpisywanie umów w sprawie korzystania z usług publicznego przedszkola.

6. 20 kwietnia 2015 r. – wywieszenie informacji o dzieciach przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola. W przypadku gdy po postępowaniu rekrutacyjnym przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami ogłasza się rekrutację uzupełniającą.

7. 18 maja – 29 maja 2015 r – wydawanie i przyjmowanie wniosków, wraz z wymaganymi dokumentami.

8. 15 czerwca 2015 r – wywieszenie informacji o dzieciach przyjętych i nieprzyjętych w rekrutacji uzupełniającej.

 Zarządzenie Nr 3/2015 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 13 stycznia 2015 r.

w sprawie: organizacji dyżurów wakacyjnych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Tarnowo Podgórne

CCF20150116_00002 CCF20150116_00001

ZEBRANIA Z RODZICAMI

We wtorek 3 marca o godzinie 17:30 odbędzie się spotkanie z przedstawicielami Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Luboniu Filia w Tarnowie Podgórnym, na którym omówione zostaną obserwacje dzieci 5 letnich (grupy E, F, G, H, I) po spotkaniu zapraszamy rodziców na zebrania do poszczególnych grup.

Natomiast rodziców dzieci uczęszczających do grup A, B, C, D zapraszamy na zebrania o godzinie 18:00.

Konsultacje z logopedą rozpoczną się tego dnia od godziny 17:30