PORANEK WIELKANOCNY

W środę 28.03.2018 r. odbędzie się uroczyste „Śniadanie Wielkanocne” oraz występ niespodzianka dla dzieci w auli przedszkolnej.

Prosimy aby w ten dzień dzieci ubrane były w odświętny strój.


WARSZTATY PLASTYCZNE

Zapraszamy Rodziców na warsztaty plastyczne połączone z prezentacją umiejętności dzieci:

Grupa Kukułki 19.03.2018 r. ( poniedziałek) godzina 15:00,

Grupa Jaskółki 20.03.2018 r. (wtorek) godzina 16:00,

Grupa Słowiki 22.03.2018  r. ( czwartek ) godzina 16:00,

Grupa Sówki 21.03.2018 r. (środa) godzina 15:30,

Grupa Wróbelki 22.03.2018 r. (czwartek) godzina 16:00.

Grupa Bociany zaprasza na zajęcia otwarte 19.03.2018 r. godzina 16:00.


DZIEŃ RODZINY

Serdecznie zapraszamy Rodziców na uroczystość z okazji Dnia Rodziny, która odbędzie się w auli przedszkolnej:

23.05.2018 r. godzina 10:30 gr.Kukułki i Sówki,

23.05.2018 r. godzina 12:30 gr. Wróbelki i Jaskółki,

25.05.2018 r. godzina 10:00 gr. Skowronki i Sikorki,

25.05.2018 r. godzina 12:00 gr. Słowiki i Bociany.


KOLOROWE DNI W PRZEDSZKOLU

W marcu odbędą się w naszym przedszkolu „ K O L O R O W E    DNI ”.

W czasie zabaw i działań edukacyjnych będziemy uczyć się jak jeść zdrowo

i kolorowo oraz poszerzymy swoją wiedzę na temat ochrony środowiska.

Więcej informacji pojawi się na tablicy ogłoszeń przed każdą salą przedszkolną.

Prosimy aby dzieci każdego dnia miały przynajmniej jeden element ubrania w niżej wymienionym kolorze: 21.03 ( środa) Powitanie Wiosny – kolor zielony

22.03 (czwartek ) Dzień Wody – kolor niebieski

23.03 (piątek) Dzień Słońca – kolor żółty

Będą  to  naprawdę  wesołe,  kolorowe  i  bardzo  zdrowe  dni  !!!


REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLI, ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLYCH W SZKOŁACH I SZKÓŁ PROWADZONYCH PRZEZ GMINE TARNOWO PODGÓRNE W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

Terminy rekrutacje do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych

Pkt Określenie czynności Termin
1. Pobranie i złożenie deklaracji kontynuacji uczęszczania dziecka do danego przedszkola od 5 do 9 lutego
2. Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postepowaniu rekrutacyjnym od 19 lutego do 5 marca
3. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym od 7 do 9 marca
4. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych 26 marca
5. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do przedszkola w formie oświadczenia od 27 marca do 6 kwietnia
6. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych 11 kwietnia

INFORMACJA WÓJTA GMINY TARNOWO PODGÓRNE

Z DNIA 16 STYCZNIA 2018 R. W SPRAWIE ORGANIZACJI DYZURÓW WAKACYJNYCH

PRZEDSZKOLI PROWADZONYCH PRZEZ GMINE TARNOWO PODGÓRNE

W ROKU 2018.

dyżury – przedszkola


informacja-na-strone-www-tarnowo-podgorne