Nabór 2020


Uchwała nr XX/349/2020 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 21.01.2020 r. w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Tarnowo Podgórne.

Rekrutacja 2020


Terminy postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2020/2021

10-14 lutego  – pobranie i złożenie deklaracji kontynuacji uczęszczania dziecka do przedszkola

24 lutego – 6 marca – złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

11-13 marca – weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

3 kwietnia – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

6-10 kwietnia – potwierdzenie przez kandydata woli przyjęcia do przedszkola w formie oświadczenia

14 kwietnia – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych


Elektroniczny system naboru do przedszkoli w gminie Tarnowo Podgórne

https://nabor.pcss.pl/tarnowopodgorne/przedszkole