Nabór 2019


Uchwała nr VI/91/2019 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 29.01.2019 r. w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Tarnowo Podgórne.

Uchwała kryteria przedszkola 2019 (2)


Terminy postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2019/2020

11-15 lutego  – pobranie i złożenie deklaracji kontynuacji uczęszczania dziecka do przedszkola

25 lutego-8 marca – złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

13-15 marca – weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

2 kwietnia – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

3-9 kwietnia – potwierdzenie przez kandydata woli przyjęcia do przedszkola w formie oświadczenia

11 kwietnia – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych


Elektroniczny system naboru do przedszkoli w gminie Tarnowo Podgórne:

www.nabor.pcss.pl/tarnowopodgorne/