MAŁY MIŚ W ŚWIECIE WIELKIEJ LITERATURY

 

 MIĘDZYNARODOWEGO PROJEKTU EDUKACYJNEGO:„MAŁY MIŚ W ŚWIECIE WIELKIEJ LITERATURY”

Organizatorem projektu w roku szkolnym 2018/2019 jest Grupa MAC S.A.  przy współpracy z CEBP 24.12 Sp. z o.o. wydawcą miesięcznika Bliżej Przedszkola. Autorem projektu jest Aneta Konefał, dyrektor Przedszkola Publicznego nr 1 w Kolbuszowej.

Celem głównym projektu jest rozwijanie czytelnictwa we współpracy ze żłobkami, przedszkolami, szkołami podstawowymi, szkołami specjalnymi, szkolnymi świetlicami, bibliotekami szkolnymi i publicznymi w całej Polsce i za granicą.

Cele szczegółowe:

 1. a) zachęcanie dorosłych do głośnego czytania dzieciom – uświadomienie roli czytania w życiu dziecka, wyrabianie właściwych nawyków czytelniczych,
 2. b) tworzenie warunków do różnorodnej aktywności dzieci w toku realizacji zadań stawianych przez nauczyciela,
 3. c) wprowadzenie dziecka w świat literatury
 4. d) budzenie zaciekawienia książką przez zabawy, piosenki, twórczość plastyczną,
 5. e) przekazywanie za pośrednictwem literatury wartości moralnych,
 6. f) kształcenie u dzieci umiejętności słuchania tekstu czytanego,
 7. g) rozwijanie samodzielności, kreatywności i innowacyjności dzieci,
 8. h) rozwijanie kompetencji cyfrowych dzieci i nauczycieli,
 9. i) kształtowanie postaw patriotycznych dzieci,
 10. j) włączenie w życie przedszkola rodziców oraz przedstawicieli środowiska lokalnego,
 11. k) promocja przedszkola,

Projekt jest zgodny z podstawą programową wychowania  przedszkolnego oraz kierunkami polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2018/2019.

Moduły, które będziemy realizować:

 1. a) Mały Miś – czytające Przedszkolaki tzw. wersja przedszkolna
 2. b) Mały Miś uczy samodzielności
 3. c) 100-lecie niepodległości. Pokaż radość Przedszkolaku
 4. d) Kulinarne warsztaty z Małym Misiem
 5. e) Mały Miś i Dzień Bezpiecznego Internetu
 6. f) Kuferek Kreatywności Małego Misia
 7. g) Misiowe aktywności sportowe

 

MAŁY MIŚ – CZYTAJĄCE PRZEDSZKOLAKI

Wprowadzenie

Dzieci wraz z nauczycielem wybierają grupową maskotkę – Misia, który w roku szkolnym 2018/2019 odbędzie czytelnicze odwiedziny w domach przedszkolaków. Misiowi zostanie nadane imię, a projekt zainauguruje akcję wspólnego czytania w grupie przedszkolnej, do której można zaprosić osoby związane z przedszkolem.

 1. Czytamy w przedszkolu.
 • Projekt zainauguruje akcję wspólnego czytania w grupie przedszkolnej, do której można zaprosić osoby związane z przedszkolem.
 • Wszystkie osoby zapraszane do przedszkola wpiszą się do pamiątkowej kroniki przedszkolaków.
 1. Czytamy w domu.
 • Miś zostanie wyposażony w dzienniczek, w którym rodzice wpiszą tytuł utworu, który został przeczytany, a dzieci wykonają pamiątkowy rysunek lub odrysują swoją dłoń (praca w domu).
 • Kolejność wędrówki misia określa nauczyciel (losowo lub według dziennika).
 • Nauka piosenki: Czytaj z Misiem umili czas oczekiwania na jego powrót.

Efekt finalny: dzienniczek małego Misia

Start projektu: wrzesień 2018 r. Zakończenie projektu: czerwiec 2019 r.