Ramowy rozkład dnia – młodsze

6:30 – 8:00 Schodzenie się dzieci – w grupach połączonych. Czynności opiekuńcze. Inicjowanie rozmów z dziećmi. Zabawy dowolne – stwarzanie sytuacji zabawowych służących realizacji pomysłów dzieci. Praca indywidualna o charakterze wyrównawczo – stymulującym oraz zabawy integrujące grupę.
8:00 – 8:15 Zabawy ruchowe lub ćwiczenia poranne inscenizowane przy muzyce.
8:15 – 8:30 Przygotowanie do śniadania – czynności porządkowe, czynności higieniczne i samoobsługowe w łazience.
8:30 – 9:00  I śniadanie. Realizacja założeń programowych z zakresu kształtowania nawyków     higienicznych i kulturalnych oraz dbałości o zdrowie.
9:00 – 10:45 Wspieranie rozwoju dziecka poprzez prowadzenie zajęć edukacyjno-wychowawczych z całą grupą w oparciu o podstawę programową.
Zabawy swobodne w ogrodzie przedszkolnym, wycieczki w najbliższym otoczeniu przedszkola – poznanie środowisk przyrodniczych i społecznych w najbliższym otoczeniu przedszkola.
Zabawy dowolne  w sali oparte na spontanicznej aktywności dziecka. Zajęcia dodatkowe.
10:45 – 11:00 Przygotowanie do II śniadania – czynności porządkowe, czynności higieniczne i samoobsługowe w łazience.
11:00 – 11:30 Relaks, słuchanie bajek, wypoczynek przy muzyce relaksacyjnej.
  GRUPA KUKUŁKI, SKOWRONKI, SŁOWIKI
11:30 – 12:00 Przygotowanie do odpoczynku – czynności higieniczne i nabywanie umiejętności samoobsługowych związanych ze zdejmowaniem i zakładaniem elementów garderoby.
12:00 – 13:15 Relaks, słuchanie bajek, wypoczynek przy muzyce relaksacyjnej.
  GRUPA WRÓBELKI I JASKÓŁKI
11:30 – 12:00 Odpoczynek, zabawy i zajęcia o charakterze relaksacyjnym w sali zajęć lub na powietrzu. Indywidualna praca z dziećmi.
12:00 – 13:15 Czynności samoobsługowe przed wyjściem na spacer, do ogrodu przedszkolnego (nauka ubierania się, wiązania sznurowadeł, zapinania guzików i suwaków – doskonalenie czynności). Zabawy samodzielne w ogrodzie, zajęcia ruchowe, zabawy tropiące, obserwacja środowisk przyrodniczych i społecznych.
13:15 – 13:30 Przygotowanie do obiadu. Czynności higieniczne i samoobsługowe oraz opiekuńcze w łazience. Czynności porządkowe.
13:30 – 14:00 Obiad. Realizacja założeń programowych w zakresie prawidłowego posługiwania się sztućcami (widelcem , łyżką). Kulturalne zachowanie się przy stole, dbałość o zdrowie.
14:00 – 14:15 Odpoczynek po obiedzie. Zabawy i zajęcia o charakterze relaksacyjnym.
14:15 – 17:00 Zabawy dowolne odpowiadające zainteresowaniom dzieci w sali lub na powietrzu. Praca indywidualna z dziećmi. Krótkie kontakty indywidualne z rodzicami. Porządkowanie sali, rozchodzenie się dzieci.